togethertravel

 

  

Paralia - 1 Maj 2020

Ocenite ovaj članak
(156 glasova)

PARALIA - 1. Maj

PARALIA - 1. Maj (siguran polazak Nis, Leskovac)

POLAZAK: 30.04.2020.

POVRATAK: 04.05.2020.

ZEYS

IFIGENIA

ATINA

Program putovanja:

1. Dan:

Polazak u 23h Nis(parking Tempo), 23.45h sa Autobuske stanice u Leskovcu, nocna voznja do Paralie sa usputnim zadrzavanjem.

2. Dan:

Dolazak u Paraliu u ranim jutarnjim casovima, smestaj u hotel. Slobodno vreme za kupanje, setnju, odmor. Nocenje.

3. Dan:

Slobodno vreme.  Nocenje.

4. Dan:

Slobodno vreme. Nocenje.

5. Dan:

Slobodno pre podne, napustanje hotela. Polazak za Srbiju. Granicne formalnosti. Nastavak puta ka Srbiji.
Dolazak u Nis/Leskovac u vecernjim casovima. Kraj usluge.

 

termin: 30.04. - 04.05.2020. paket: put i smestaj po osobi

tip smestaja Leskovac Nis
1/4, 1/5 app 59€  64
1/3 studio 69€ 74
1/2 studio 75€ 89€

 

  • 45€ po osobi ako se koristi sopstveni prevoz 1/3 studio
  • 55€ po osobi ako se koristi sopstveni prevoz 1/2 studio

ARANZMAN OBUHVATA:

  • * Prevoz modernim turistickim autobusom
  • * Smestaj u hotelu/vili ZEYS / ATINA ili u vili po izboru organizatora. Na bazi 3 nocenja
  • * Celokupnu organizaciju puta
ARANZMAN NE OBUHVATA:
  • * Putno i medjunarodno osiguranje (505 din)
  • * Fakultativne i individualne troskove
  • * Izlet do Meteora
  • * Discount narukvicu  - ulaz na sve officialne zurke
  • * Boravisnu taksu

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, putnici sami snose odgovornost ako ne uzmu putno osiguranje ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

Načini plaćanja aranžmana:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 25.06.2019. (uz doplatu od 2% mesečno, na deo koji se plaća odloženo)
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama, do rokova kao i za opciju plaćanja čekovima, preko administrativne zabrane (agencija zadržava pravo izbora sa kojim pravnim licem će potpisati ugovor, od agencije dobijate potrebne obrasce)

POPUSTI I DOPLATE :
-deca od 2-7 god imaju popust 30% (u pratnji dve punoplatežne osobe)
-za kolone označene zvezdicama nema umanjenja za sopstveni prevoz
-za kolone označene zvezdicama nema umanjenja za polaske iz Niša
-ukoliko putnik putuje sam plaća 1.75 od osnovne cene 1/2 sobe
-ukoliko putuju dvoje odraslih i dvoje dece od 2-7 god. u 1/3 sobu - plaćaju se tri pune cene, i jedno dete ima 30% popusta na cenu autobuske karte
-ukoliko putuju dvoje odraslih i dvoje dece jedno do 2 god. i jedno od 2-7 god.u 1/3 sobu - jedno dete ostvaruje popust od 30% ( a dete do 2 god. ima 30% popusta na prevoz )
-ukoliko putuju dvoje odraslih i dvoje dece od 2-7 god. u 1/4 sobu - jedno dete plaća punu cenu a drugo ostvaruje popust od 30%
-prilikom spajanja smena cena se umanjuje za 15% od cene druge smene ( osim za dve smene koje su obeležene zvezdicom, tada nema umanjenja )
-rezervacija mesta u autobusu se doplaćuje 10 eur

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
• Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

* Agencija ne moze garantovati WI FI signal, kao i jacinu istog.


OPŠTE NAPOMENE:
• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

• Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
• Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA.

 

Više iz ove kategorije Uranak - Srebrno Jezero »

adresa:

Bulevar Oslobodjenja 147

Elu centar na spratu, lokal br. 1

16000 Leskovac, Srbija

telefoni:

016 31 000 61
016 260 193
065 210 75 75
fax: 016 260 193

radno vreme:

08 do 20h radnim danima

subotom od 09 do 16h

e-mail: info@togethertravel.rs